Orderregistrering

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Så här ska man göra för att registrera en order in i PATplus:

1 Begränsa data

 • Till början ska data från PATs databas ladda ner in i PATplus. Helt enklet genom att klickatt på knappen [1].
 • Därefter väljs kund [2], leverantör [3], leveransår [4] och leveransvecka [5]. Det gå bra att välja flera leverantörer [3] respektive leveransveckor [5].

PATplus Ablauf 01.jpg


2 Ta över och kopiera data

 • När det finns rätt data på kalkylbladet Basis, ska man byta till bladet NEUER_AUFTRAG.
 • Här ska nu rätta kund [1] och leveransveckor [2] visas. Området med artikelrader [3] skulle vara tomt.
 • Klicka på knappen i fjol [4] för att importera artikelrader från kalkylbladet Basis.
 • Klicka på knappen kopiera [5] för att ta över data i nya orders kolumnerna.

PATplus Ablauf 02.jpg


Orderrader visas nu:

 • Artikeln Superbells Unique Plum (i fjol 200 stycken för vecka 5) är inte längre tillgänglig [1].
 • Artikeln Tropicl Sunrice levererades i fjol för von 0,00 EUR geliefert [2]
 • Mängder för vecka 4 är samma i fjol och i år [3], medan det finns mindre plantor i order för vecka 5 [4].

PATplus Ablauf 03.jpg3 Lägga till artiklar

Klicka att lägga till artiklar klicka på knappen artikel [1]. En dialogruta visas. Här finns olika möjligheter:

 • Artikel: Här kan en artikel väljas. Rutan visas artikelnamn, därefter inom parentes leverantör, sen leverans (sales) produkt form och production device (brätte) [2].
 • I kolumnen LFKW skrivs leveransvecka (Leveransvecka bör redan finnas som kolumn på kalkylbladet NEUER_AUFTRAG) [3].
 • Menge: mängden för den nya artikeln. Vid importen avrundar PAT uppåt till fulla brätten [4].
 • Preis: om en pris skrivs in här så hamna det även i PAT. Om rutan blir tomma så tar PAT hand om prisberäkning. Skrivs i 0,00 här så får orderraden även i PAT senare priset 0,00 [5].
 • Provision / Consignement (Kommision) och text (Artikeltext) kan lägga in valfri [6] [7].
 • Är det klara med inmatningar 2-7, läggs till en ny orderrad med artikeln med knappen einfügen [8].
 • Upprepa stegen ända till alla nya artiklar finns med.
 • Dialogrutan stängs sen genom att klicka på Ende [9].


PATplus Ablauf 04.jpg


För att leta efter en särskild artikel matar in dem första bokstaver av artikelnamnet. Då visas den första artikeln som matchar. Alla andra träff finns i rullista. Här har ger matats in:

Artikel einfuegen auswahl.png


Så länge nya artiklar läggs till med knappen einfügen visas de längs nere i orderraderna. Först när knappen Ende trycks sorteras dem in till rätt position.

PATplus Ablauf 05.jpg

PATplus Ablauf 06.jpg


4 Priser i PATplus

Om det finns prislistor i PAT så laddas de även när in i PATplus.

 • För att infoga eller lägga till priser väjer en prisgrupp nedanför knappen priserna. Sen klicka på själva knappen priserna [1].
 • En dialogrutan kommer upp för att välja om alla priser ska skrivs över [2] eller om priser skulle bara lägggst till då där det inte än finn en pris i orderraden [3].
 • Obs! Prisgruppenar överförs inte från PATplus till PAT. Om PAT importerar en order från PATplus, där det finns priser med, så markeras dem i PAT alltid som handpris H.
 • Obs! PATplus kan inte hantera olika priser för olika veckor. Det finns bara en pris per artikel. Om det finns olika priser för olika veckor eller år i PAT så hämtar PATplus en valfri. Det finns ingen regel vilken pris PATplus kommer att välja då!
 • Om priserna blir tomma i PATplus så ta PAT vid importen hand om priserna. Men då måste man ställa in rätt prisgrupp efter importen i PAT.

PATplus Ablauf 07.jpg

5 Ändra leveransvecka

För att ändra leveransveckan skriv bara över veckanumret i respektive kolumnen. Här t. ex. ska andra leverans ske i vecka 6 i stället från vecka 5:

PATplus Ablauf 08.jpg


6 Olika artikeltexter och provisioner

Här skulle de tre Bidens levereras både i veckan 4 och 6. Men provisionen och texten ska bara gälla veckan 6. Då behövs två rader för varje artikel, en för vecka 6 med provision och text och en för vecka 4 utan [2] [3] [4].

PATplus Ablauf 08.jpg


7 Skicka ordern iväg

För att överföra ordern till PAT klicka på knappen PAT angeklickt. En dialogrutan öppnas där man kan välja [1]:

 • Skicka ordern till kunden som excel fil [2].
 • Spara ordern för att skicka den senare till kunden [3].
 • Skicka ordern till kontoret via e-post för att importera den in i PAT [3].
 • Spara ordern för att skicka den senare till kontoret [5].

Dialogrutan kan stängas genom att klicka på knappen zurück zum Auftrag [6] för att lägga till artiklar eller redigera ordern på annat sätt.

När ordern har skickats eller sparats kan PATplus stängs av med knappen PATplus schließen [7]. Då tas bort alla data i kalkylbladen BASIS och NEUER_AUFTRAG.


PATplus Ablauf 09.jpg