Order:excel orderrader import/sv

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

1 Introduktion

PAT kan importera orderrader från excel in i en order. PAT ordern kan vara tomma men det måste redan finnas en kund. DEn här kolumner kan vara med i excel:

  • artikelnummer
  • produkt form
  • mängd
  • leveransvecka
  • leveransår
  • production device
  • pris


2 Inställningar

Först ska excel kolumner läggas till PATs kolumner. Man kan också välja en sökväg där dem importerade filerna arkiveras. Och ställa in från och med vilken rad i excelfilen importen ska börja. Inställningarna finns på Inställningar > Standard inställningar > Order > Excel import


Default settings order excel import.png


Default settings excel import.png


3 Import

Skaffa en ny order för en kund och klicka på EX.


Order ex knapp.png


4 Priser

Om de finns priser i excel filen (även om de är 0,00) så märks raderna i PAT med Price flag H som handpris.

OBS: PAT överskriver aldrig handpriser.

Om PAT ska beräkna priserna själv så skull kolumnen med priser i excl filen vara tom helt och hållet. Bara välj en kolumn nummer längs bort till höger (som är alltid tom) för priserna i inställningar.