Oeversaettning

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Översättningar för PATs användargränssnitt finns i en särskild databas. För att redigera dem finns det ett särskilt program som kallas SqliteBrowswer eller DB Browser for SQLite.

Sqlite browser icon.png


OBS! Först och främst fråga office@pplant.de om det finns en ny version av databasen. Annars kan det händer att det saknas rubriker eller ord som ska översättas.

Om programmet inte finns med i startmenyn (eller programmet är föråldrat) så kan det installeras från p:\d:\CDS\Tools\DB_Browser_for_SQLite\DB.Browser.for.SQLite-3.11.2-win32.msi eller p:\d:\CDS\Tools\DB_Browser_for_SQLite\DB.Browser.for.SQLite-3.11.2-win64.msi respektive.


Starta SqliteBrowser och klicka på File och Open Project. Klicka inteOpen Database.

Sqlite browser open project.png


Navigera till sökvägen p:\översättning\ och välj översättning.sqbpro. Klicka på Open.

Sqlite browser choose file.png


Kolumnen med svenska översättningar finns ytterst till höger.

För att inskränka poster eller leta efter någonting skriv i rutan Filter nedanför kolumnrubriken.

Ändra inte någonting i dem andra kolumner.

Sqlite browser kolumn filter.png


Klicka på posten som ska ändras.

Sqlite browser post markera.png


Klicka på F2.

Sqlite browser post f2.png


Klicka i posten och redigera texten.

Sqlite browser post redigera.png


OBS! Ta inte bort något som helst specialtecken som <, >, ", ' eller &.


När posten är klar klicka på en annan post och därefter på Write Changes.

Sqlite browser post spara.png


Kontakta Plug-Plant för att få en färsk PAT version med dem nya översättningar.