Kundregister

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

1 Inställningar i kundregistret som måste stämma

1.1 Kund

  1. K grupp (kundgrupp) skulle vara HÖRNHEMS. Kundgruppen har särskilda inställningar för bl.a. mejl med orderbekräftelserna.

Kund kund sv.png


1.2 Company properties

  1. Valuta skulle vara SEK eller EUR för finska och danska kunder. Valutan kan inte ändras senare. Om den blev fel ska hela raden tas bort och läggas till igen.
  2. Invoice cycle måste vara 0000.
  3. Calculate VAT ska väljas för alla svenska kunder.

Kund foeretag sv.png