Im- export huvuddata

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
 • Öppna PAT_STDIMPEXP_SWE.EXE som finns i p:\PAT\Tsk\.
 • Klicka på Import - Export General.
  • Välj UTF-8 för datorerna som körs med UTF-8 (som på Hörnhems):
  • Std imp exp sv UTF.png
  • Välj vilken typ av data ska ex- eller importeras (t.ex. kundpriser):
  • Std imp exp typ.png


1 Export

 • Det är alltid bra att exportera först för att veta hur importfilen skulle se ut.
 • För att exportera allt klickar på Std imp exp exportera ikon.png.
 • Välj TXT Dateien som typ och mapp där filen skulle sparas:

Std imp exp mapp fil typ.png

 • Om du vill har bara en artikeln skriv t.ex. b_artikel.artnr = '01,02700' i fältet innan exporten och välja typ Artikel:

Std imp exp en artikel.png


 • Om du vill har t.ex. alla artiklar från Kientzler skriv t.ex. b_artikel.artnr like '01,% i fältet innan exporten:

Std imp exp en artikel.png

2 Bearbeta

 • Öppna export filen i excel genom att välja Textfiler:

Std imp exp mapp oeppna.png

 • Välj Avgränsade fält:

Std imp exp mapp excel imp 1.png

 • Välj bara 'Semikolon' som avgränsare:

Std imp exp mapp excel imp 2.png

 • Markera alla kolumner nedan (skulle vara svarte) och välj Text som format:

Std imp exp mapp excel imp 3.png

 • OBS: Spara inte filen som text fil! Det blir fel format.
 • Spara filen som excel fil och senare som CSV (kommaavgränsad).