Excel order import

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Importera en excel fil från t. ex. PATplus så här:


1. Gå till Order > Order administration via selection template.


2. Öppna en ny arbetsbok.

ArbeitsmappeImport 01.jpg


3. Klicka på knappen VT I uppe till höger och sen välj excel filen som ska importeras (om den önskad excel filen inte visas så kolla sökväg och excel versionen som du är efter).

ArbeitsmappeImport 05.jpg


4. Bekräfta med Open och excel filen importeras in i PAT.

Om kunden har flera leveransadresser så kan du välja en med att dubbelklicka på den i fönstret Leveransadres. Eller klicka på ESC för att välja kundens vanlig adress.

Leveransadress sv.png


ArbeitsmappeImport 06.jpg


5. Efter ordern har läst in kan orderrader ändras, tas bort eller läggs till.


6. Till sist klicka på Föreslagen order eller F8 och PAT skaffar en order från arbetsboken.

Foereslagen order.png

Därefter kan du välja om du vill ha med text (Text übernehmen), consignment / provision (Kommission übernehmen), om PAT ska skaffa en order per leverantör (Lieferantengenau erzeugen) och per leveransvecka (Wochengenau erzeugen).

Man måste inte välja någonting allts här. Dock LF-Datum übernehmen skulle inte kryssas för ordrar från PATplus!

Klicka på Ok för att gå vidare.

Oeverfoera data.png

Orderna från PATplus får en särskild typ av order (handel intern) i PAT. Det har ingen betydelse.

Krav: Kolumner som ska importeras från Excel filerna måste väljas en gång i PAT. I vanliga fall har Plug-Plant redan fixat det. Annars kommer ett felmeddelande och Plug-Plant ska kontaktas.

Englisch.gif Deutsch.png