Ändra produktform

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Öppna SQL devbeloper. Ikonen skulle finnas på skrivbordet: Sql developer icon.png


Öppna skriptet change_product_form.sql som ligger i sökvägen P:\PAT\scripts\Hörnhems:


Sql developer open change product form.png


Klicka på Edit > Replace:

Sql developer edit-replace.png


Knappa in 'GAMMAL' (1), produktformen som skulle ersättas (2) och klicka på Replace All (3). Skriv båda begrepp inramad i apostrofer.

Sql developer replace gammal-fp.png

Ersätt NY med den nya produktformen på samma sätt.


Klicka på databas ikonen (1) och välj PAT som förbindelse. Därefter klicka på ikonen för Run (2) eller F5.

Sql developer connection run.png


Kontakta Plug-Plant om något fel (Error) kommer upp i Script Output:

Sql developer error change product form.png