BASIS: filter

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


I kalkylbladet BASIS kan man välja leverans- eller fakturakunden. Liksom i PAT där olika kunder kan har samma fakturakund.

Kunde 217.jpg


Här väljs dessutom ett leveransår. I vanliga fall ska det senaste året väljas. Därifrån bestäms leveransåret för dem nya ordern (vald år + 1).

Ska inte alla leveransveckor från kunds gamla order hamna i den nya ordern så kan enstaka veckor väljas bort.

Lieferung 217.jpg